Medzinárodný manažment

Riadenie našej firmy sa vyznačuje mimoriadne širokou - a teda vysoko špecializovanou a skúsenou - štruktúrou zodpovednosti. To znamená, že všetky odborné oblasti sú dokonale pokryté, a poskytujú kapacity pre podporu kontinuálneho priebehu ekonomického rastu a technologického pokroku komplexným a udržateľným spôsobom.

Markus Haller

Generálny riaditeľ (CEO) & Technický riaditeľ (CTO) DACH

Tento ERP špecialista od roku 2000 zastáva rôzne manažérske pozície v rámci našej organizácie a venuje sa všetkým aspektom stratégie poskytovateľa ERP. Od júna 2010 Haller pôsobí ako predseda Asseco Solutions AG, a v tejto funkcii je zodpovedný za celú obchodnú oblasť ERP v nemecky hovoriacich krajinách pre Asseco Group. Ako vedúci novo štruktúrovaného manažmentu úrovne C neustále podporuje rozvoj organizácie a jej pokračujúci rast prostredníctvom vizionárskych myšlienok a cieľov. Rodený Rakúšan Haller rád trávi svoj voľný čas s rodinou a snowboardingom.


Edita Angyalová

Výkonná riaditeľka (COO) pre Slovenskú republiku

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu Bratislava  avšak na  Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach. Po štúdiu sa úspešne  etablovala v regionálnej politike ako poslankyňa regionálneho parlamentu Košického samosprávneho kraja, a neskôr aj ako poslankyňa NR SR. V roku 2004 nastúpila do spoločnosti Asseco Slovakia, kde 5 rokov pôsobila na poste finančnej riaditeľky a okrem iného viedla aj úspešné projekty upisovania akcií spoločnosti na Varšavskej burze a sériu následných akvizícií. Novú etapu kariéry odštartovala v roku 2009 ako generálna riaditeľka v spoločnosti QEX, kde bola takmer 5 rokov zodpovedná za riadenie celej spoločnosti s dvoma samostatnými divíziami (divíziu reklamy aj systémov.) V apríli 2014 prijala ďalšiu novú výzvu zo skupiny Asseco, stať sa výkonnou riaditeľkou Asseco Solutions pre Slovenskú republiku a začleniť sa tak do medzinárodného predstavenstva spoločnosti.


Jiří Hub

Výkonný riaditeľ (COO) pre Českú republiku

Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, Fakultu medzinárodných vzťahov, kde sa špecializoval na zahraničný obchod. Už pred ukončením štúdia bol aktívny v oddelení marketingu v spoločnosti LCS International, kde postupne založili plnohodnotný marketingový tím. V roku 2000 tiež viedol vyjednávací tím pri akvizícii spoločnosti Softprofes, s.r.o. V nasledujúcich rokoch bol vymenovaný za riaditeľa marketingu a tiež riaditeľa finančnej divízie. V tomto období sa tiež stal členom predstavenstva spoločnosti LCS. Po jej začlenení do nadnárodnej skupiny ASSECO Group táto spoločnosť zmenila svoje meno na Asseco Solutions.


Thomas Stiegler

Finančný riaditeľ (CFO) DACH

Thomas Stiegler, ktorý má magisterský titul v odbore ekonómia má za sebou 25-ročnú kariéru vo vedúcich pozíciách vo viacerých známych  medzinárodných  spoločnostiach. Vďaka tomu nadobudol skúsenosti  nielen v oblasti Supply Chain Managementu, ale aj financií a controllingu. Od marca 2014 je v pozícii finančného riaditeľa skupiny Asseco Solutions.  Primárne je zodpovedný za ďalší rozvoj a optimalizáciu financií a úseku účtovníctva v celej skupine. Vo svojom voľnom čase sa najradšej venuje behu, svojej rodine a literatúre.


Ralf Bachthaler

Obchodný riaditeľ (CSO) DACH

Predtým, ako Ralf Bachthaler zakotvil v obchode, začal svoju kariéru po ukončení štúdia a získaní inžinierskeho titulu v oblasti ekonómie už pred viac ako 20 rokmi ako poradca a projektový manažér v ERP svete. Veľmi rýchlo sa dostal v spoločnostiach Rembold & Holzer, ako aj Brain do vysokých manažérskych funkcií. Po akvizícii spoločnosťou Infor zodpovedal okrem iného za celkovú divíziu nového obchodu za celú skupinu v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Napokon viedol Ralf Bachthaler ako člen európskeho manažmentu a viceprezident Global Accounts divíziu veľkých zákazníkov spoločnosti Infor v Európe. Od 1. apríla 2018 pôsobí v spoločnosti Asseco Solutions ako obchodný riaditeľ (Chief Sales Officer) a je zodpovedný za celý obchod. V tejto role je kľúčovou osobou pri ďalšom rozvoji obchodu a rozširovaní podielu na trhu. Keďže patrí k nadšencom lyžovania, turistiky a horskej cyklistiky, najradšej trávi svoj voľný čas v horách alebo na zahraničných cestách spolu so svojou rodinou.