Medzinárodný manažment

Riadenie našej firmy sa vyznačuje mimoriadne širokou - a teda vysoko špecializovanou a skúsenou - štruktúrou zodpovednosti. To znamená, že všetky odborné oblasti sú dokonale pokryté, a poskytujú kapacity pre podporu kontinuálneho priebehu ekonomického rastu a technologického pokroku komplexným a udržateľným spôsobom.

Markus Haller

Generálny riaditeľ (CEO) & Technický riaditeľ (CTO) DACH

Tento ERP špecialista od roku 2000 zastáva rôzne manažérske pozície v rámci našej organizácie a venuje sa všetkým aspektom stratégie poskytovateľa ERP. Od júna 2010 Haller pôsobí ako predseda Asseco Solutions AG, a v tejto funkcii je zodpovedný za celú obchodnú oblasť ERP v nemecky hovoriacich krajinách pre Asseco Group. Ako vedúci novo štruktúrovaného manažmentu úrovne C neustále podporuje rozvoj organizácie a jej pokračujúci rast prostredníctvom vizionárskych myšlienok a cieľov. Rodený Rakúšan Haller rád trávi svoj voľný čas s rodinou a snowboardingom.


Renáta Rybanská

Generálny riaditeľ (CEO) pre Slovenskú republiku

Renáta Rybanská vyštudovala Katedru výtvarných umení na Fakulte humanitných vied a tiež Katedru informatiky na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas svojej pracovnej kariéry zastávala vedúce pozície vo viacerých IT spoločnostiach na Slovensku i v zahraničí so zameraním na vývoj softvérových riešení. V roku 2018 nastúpila do spoločnosti Asseco Solutions, jednej z popredných softvérových spoločností na Slovensku, na pozíciu medzinárodnej technickej architektky. O tri roky neskôr nastúpila na pozíciu riaditeľky pre vývoj, produkty a IT a stala sa aj členkou vrcholového manažmentu. Od 1. augusta 2022 sedí na najvyššej riadiacej pozícii v spoločnosti ako výkonná riaditeľka.


Jiří Hub

Generálny riaditeľ (CEO) pre Českú republiku

Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, Fakultu medzinárodných vzťahov, kde sa špecializoval na zahraničný obchod. Už pred ukončením štúdia bol aktívny v oddelení marketingu v spoločnosti LCS International, kde postupne založili plnohodnotný marketingový tím. V roku 2000 tiež viedol vyjednávací tím pri akvizícii spoločnosti Softprofes, s.r.o. V nasledujúcich rokoch bol vymenovaný za riaditeľa marketingu a tiež riaditeľa finančnej divízie. V tomto období sa tiež stal členom predstavenstva spoločnosti LCS. Po jej začlenení do nadnárodnej skupiny ASSECO Group táto spoločnosť zmenila svoje meno na Asseco Solutions.


Ralf Bachthaler

Obchodný riaditeľ (CSO) DACH

Predtým, ako Ralf Bachthaler zakotvil v obchode, začal svoju kariéru po ukončení štúdia a získaní inžinierskeho titulu v oblasti ekonómie už pred viac ako 20 rokmi ako poradca a projektový manažér v ERP svete. Veľmi rýchlo sa dostal v spoločnostiach Rembold & Holzer, ako aj Brain do vysokých manažérskych funkcií. Po akvizícii spoločnosťou Infor zodpovedal okrem iného za celkovú divíziu nového obchodu za celú skupinu v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Napokon viedol Ralf Bachthaler ako člen európskeho manažmentu a viceprezident Global Accounts divíziu veľkých zákazníkov spoločnosti Infor v Európe. Od 1. apríla 2018 pôsobí v spoločnosti Asseco Solutions ako obchodný riaditeľ (Chief Sales Officer) a je zodpovedný za celý obchod. V tejto role je kľúčovou osobou pri ďalšom rozvoji obchodu a rozširovaní podielu na trhu. Keďže patrí k nadšencom lyžovania, turistiky a horskej cyklistiky, najradšej trávi svoj voľný čas v horách alebo na zahraničných cestách spolu so svojou rodinou.


Sascha Wellershoff

Finančný riaditeľ (CFO) DACH

Ako finančný riaditeľ je Sascha Wellershoff zodpovedný za celú finančnú oblasť spoločnosti Asseco Solutions spolu s účtovným, kontrolným a právnym oddelením. Má dlhoročné profesionálne skúsenosti v riadiacich funkciách v medzinárodnom a na predaj orientovanom prostredí poskytovateľov IT služieb, poskytovateľov telekomunikačných a finančných služieb. Pred nástupom do Asseco Solutions bol zodpovedný za prevádzkové riadenie všetkých podnikových procesov v spoločnosti Virtual Solution AG, ktorá poskytuje bezpečnostné služby. Predtým bol takmer šesť rokov finančným riaditeľom v medzinárodnej komunikačnej spoločnosti Retarus. V rámci svojej kariéry zastával aj riadiace funkcie v spoločnostiach Telefónica Germany a Allianz Group. Vo voľnom čase sa absolvent obchodnej akadémie venuje taekwondu, crossfitu alebo čítaniu americkej literatúry.