Zber dát

(1) Osobné údaje

Pokiaľ sa týka využívania týchto stránok, nevykonávame zber žiadnych osobných údajov, ak nám takéto údaje neposkytnete na dobrovoľnom základe (s použitím formulárov na stránkach alebo našej kontaktnej funkcie), pričom ste výslovne súhlasili s ich zberom, alebo nám príslušná legislatíva týkajúca sa súkromia vašich dát dovoľuje tak urobiť.

Osobné údaje sú údaje, ktoré môžu byť použité na identifikáciu vašej osoby alebo iných osôb, ku ktorým sa potenciálne vzťahujú. Sú to napr. mená a priezviská, adresy, telefónne čísla alebo e-mailové adresy.

(2) Dáta vzťahujúce sa ku komunikácii alebo používaniu

Ak vstúpite na tieto stránky, dáta vzťahujúce sa ku komunikácii (napr. adresa internetového protokolu - IP) alebo dáta vzťahujúce sa k používaniu (napr. začiatok a dĺžka použitia, rovnako ako telekomunikačné služby, ktoré používate), budú automaticky vytvorené technickými prostriedkami, uložené a spracované za účelom analýzy používania stránok. Tieto dáta môžu potenciálne poskytnúť informácie o osobných údajoch. S ohľadom na to, že zber, spracovanie alebo využívanie vašich dát vzťahujúcich sa ku komunikácii alebo používaniu je záväzné v rozsahu presahujúcom bežné použitie, je regulované legislatívou upravujúcou ochranu osobných údajov.

 

Prehlásenie o súlade s GDPR

 

Účel

Osobné údaje, ktoré ste poskytli, budeme využívať len na účely, na ktoré boli poskytnuté, predovšetkým, aby sme vybavili vaše požiadavky alebo vám poskytli prístup k špecifickým informáciám alebo ponukám. Na tento účel sa môže ukázať ako nevyhnutné, aby sme ukladali a spracovávali vami poskytnuté osobné údaje alebo aby sme ich odovzdávali tretím stranám.

Odovzdávanie tretím stranám

V princípe nedochádza k žiadnemu odovzdávanie vašich údajov tretím stranám, ak to od nás nevyžaduje zákon alebo ak na to nie sme oprávnení (napr. keď spracovávame objednávkové dáta), alebo ak ste také odovzdanie výslovne neodsúhlasili.

Osobné údaje sú odovzdávané štátnym inštitúciám a úradom výlučne v súlade s platnou národnou legislatívou alebo ak je odovzdávanie vyžadované na účely trestného stíhania v prípade útokov na našu sieťovú infraštruktúru.

Ak ste sa registrovali za účelom odberu informačného bulletinu Asseco Aktuell, Asseco bude údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii, používať iba za účelom zasielania informačného bulletinu Asseco Aktuell. Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám - s jedinou výnimkou, a to partnerských organizácií, ktoré sú zodpovedné za technické procesy vzťahujúce sa k zasielaniu informačného bulletinu. V týchto prípadoch je však rozsah predkladaných dát obmedzený na požadované minimum. 

Špecifické použitie

Osobné údaje, ktoré ste na internete poskytli, budeme zbierať, spracovávať používať len na účely, s ktorými ste boli oboznámení, pokiaľ nie je zber, spracovanie a použitie osobných údajov

 • určené a priamo sa vzťahujúce na účel, ku ktorému boli dáta získavané pôvodne,
  • vyžadované zákonom alebo príkazom štátneho alebo súdneho orgánu,
  • určené na to, aby zakladalo alebo chránilo právny nárok alebo bránilo proti nelegálnym aktivitám.
 • používané na zabránenie zneužitia alebo iných nelegálnych aktivít, napr. zámerných útokov na náš systém, a na zaručenie ochrany osobných údajov.

Spracovanie dát na týchto stránkach

Asseco Solutions AG automaticky zbiera a ukladá jednotlivé informácie, ktoré nám odovzdáva váš prehliadač o svojich súboroch serverových protokolov. Sú to:

 • typ/verzia prehliadača
 • používaný operačný systém
 • Referrer URL (stránka, ktorá bola navštívená predtým)
 • čas serverovej požiadavky
 • IP adresa

Tieto dáta nemôže spoločnosť Asseco Solutions AG priradiť ku konkrétnym jednotlivcom. Nie sú kombinované s inými dátovými zdrojmi a sú odstránené po vykonaní štatistickej analýzy.

Cookies

Webové stránky používajú cookies na niekoľkých miestach. Existujú preto, aby bola naša ponuka užívateľsky priateľskejšia, účinnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané vaším prehliadačom do vášho počítača. Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "session cookies". Tie sú automaticky vymazané na konci vašej návštevy. Cookies nijako nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Tomu, aby boli uložené do vášho počítača, môžete zabrániť deaktiváciou cookies. Návod, ako to dosiahnuť, nájdete v pomocníkovi vášho prehliadača.

Informačný bulletin

Ak si želáte dostávať informačný bulletin, ktorý je poskytovaný na našich stránkach, potrebujeme, aby ste nám oznámili svoju platnú e-mailovú adresu a informácie, ktoré nám dokážu, že ste majiteľom tejto e-mailovej adresy alebo že jej majiteľ súhlasí s tým, aby dostával informačný bulletin. Žiadne ďalšie dáta nezbierame. Svoj súhlas s ukladaním dát alebo e-mailovej adresy, rovnako ako so zasielaním informačného bulletinu môžete kedykoľvek vziať späť.

Odhlásenie

Používatelia, ktorí si už neželajú dostávať ďalej náš informačný bulletin alebo naše marketingové e-maily, kliknú na link nazvaný "newsletter unsubscribe", ktorý je súčasťou všetkých e-mailov zasielaných spoločnosťami Asseco Solutions AG and Asseco Solutions GmbH.

Bezpečnosť

Asseco Solutions AG prijme všetky požadované technické a organizačné opatrenia, aby boli vaše dáta chránené pred neúmyselným alebo nezákonným odstránením, modifikáciou alebo stratou a pred neoprávneným odovzdaním alebo prístupom k nim. 

Snažíme sa obmedziť prístup k databáze len na oprávnených používateľov. Nie sme však schopní zaručiť, že neoprávnení používatelia k nej nezískajú prístup.

Právo na zverejnenie

V akomkoľvek okamihu máte právo na zverejnenie (v zmysle toho, že ich vy osobne môžete vidieť) ukladaných dát, ktoré sa týkajú vás osobne, ich zdrojov a príjemcov a účelu ich ukladania. Zverejnenie ukladaných dát vám môže byť poskytnuté pracovníkom spoločnosti Asseco Solutions AG povereným ochranou osobných údajov.

Odstránenie a blokovanie vašich dát

Vaše dáta budú odstránené, len čo bude ukončené spracovanie vašej záležitosti alebo vašej požiadavky alebo len čo nás požiadate, aby sme tak urobili. Kontaktujte nás, prosím, písomne alebo e-mailom:

Asseco Solutions AG
Amalienbadstraße 41, Bau 54
76227 Karlsruhe

datenschutz@asseco.de

Právne upozornenie

Spoločnosť Asseco Solutions AG priebežne kontroluje a aktualizuje informácie na svojich webových stránkach. Napriek všetkým možným krokom, ktoré v tomto zmysle urobí, sa môžu údaje medzičasom zmeniť. Nemôžeme teda prijať žiadnu zodpovednosť alebo záruku za aktuálny stav, presnosť a úplnosť poskytovaných informácií. Spoločnosť Asseco Solutions AG si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie poskytovaných informácií. Obsah a štruktúra webových stránok spoločnosti Asseco Solutions AG sú chránené autorským právom. Reprodukovanie informácií alebo údajov, obzvlášť použitie textov, častí textov alebo obrázkov, je povolené len po predchádzajúcom súhlase vydanom spoločnosťou Asseco Solutions AG.

Zahrnutie a aktualizácia vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Použitím tohto portálu vyhlasujete, že súhlasíte s podmienkami používania uvedenými vyššie. Pokračujúci vývoj informačných technológií a internetu taktiež vyžaduje úpravu existujúceho vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť vyhlásenie o ochrane údajov. Toto vyhlásenie bolo aktuálne vo februári 2014.