Ocenenie Slovak Business Superbrands 2017


  • 20.04.2017
  • Bratislava

Naša spoločnosť Asseco Solutions, a. s., získala v januári tohto roka ocenenie Slovak Business Superbrands Award 2017.

Ocenenie Slovak Business Superbrands 2017

Naša spoločnosť Asseco Solutions, a. s., získala v januári tohto roka ocenenie Slovak Business Superbrands Award 2017 a zaradila sa tak do elitnej skupiny značiek, ktoré predstavujú príklad úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty obchodnej značky. Ocenenie Superbrands je pre spoločnosť súčasne aj potvrdením kvality poskytovaných služieb. Program Superbrands vznikol pred viac ako dvadsiatimi rokmi vo Veľkej Británii. Tamojší marketingoví a komunikační odborníci, združení v porote Business Brand Council, si stanovili cieľ každoročne oceniť mimoriadne silné značky, ktoré môžu byť vzorom vo svojom rozvoji aj pre ostatné spoločnosti. Odvtedy získal program celosvetové uznanie a v súčasnosti je Superbrands najuznávanejšou nezávislou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek. Udeľovaná je dnes ako špeciálne ocenenie v 90 krajinách na piatich kontinentoch sveta. Veríme, že toto ocenenie bude pre nás samotných a, samozrejme, najmä pre našich existujúcich i potenciálnych klientov ďalším potvrdením kvalitnej práce, ktorú neustále odvádza celým tím kolegov Asseco Solutios, a. s.