Nová výkonná riaditeľka (COO) v spoločnosti Asseco Solutions


  • 08.04.2014
  • Bratislava

Od 1. apríla 2014 sedí v kresle výkonnej riaditeľky spoločnosti Asseco Solutions Edita Angyalová. V skupine ASSECO nejde o novú tvár. Do spoločnosti Asseco Slovakia (pozn. materská firma Asseco Solutions)  nastúpila ešte v roku 2004, kde 5 rokov pôsobila na poste finančnej riaditeľky, kde okrem iného viedla aj úspešné projekty upisovania akcií spoločnosti na Varšavskej burze a sériu následných akvizícií.

Nová výkonná riaditeľka (COO) v spoločnosti Asseco Solutions

V apríli tohto roku  prijala novú výzvu zo skupiny Asseco stať sa výkonnou riaditeľkou Asseco Solutions pre Slovenskú republiku a začleniť sa tak do medzinárodného predstavenstva spoločnosti a pri príležitosti svojho nástupu povedala:

„Minuloročná fúzia piatich európskych spoločnosti je skutočný záväzok skupiny Asseco aj pre náš budúci slovenský ERP trh. Som si istá, že s novým medzinárodným manažmentom a spolu so  zamestnancami Asseco Solutions  vytvoríme dobrú  energiu s potenciálom, ktorý  prinesie ešte lepšie výsledky v ďalšom období. Verím, že potvrdíme a v blízkej budúcnosti ešte zlepšíme pozíciu kľúčového hráča na slovenskom ERP trhu a ponúkneme ešte lepšie riadenie našich zákazníkov a partnerov.“

Edita Angyalová vyštudovala Ekonomickú univerzitu Bratislava, avšak na  Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach. Po štúdiu sa úspešne  etablovala v regionálnej politike ako poslankyňa regionálneho parlamentu Košického samosprávneho kraja, a neskôr aj ako poslankyňa NR SR. Po pôsobení v Asseco Slovakia odštartovala novú etapu kariéry v roku 2009 ako generálna riaditeľka v spoločnosti QEX, kde bola takmer 5 rokov zodpovedná za riadenie celej spoločnosti s dvoma samostatnými divíziami (divíziu reklamy aj systémov).

Nová štruktúra predstavenstva:

Asseco Solutions minulý rok prvýkrát prekročilo hranice Čiech a Slovenska, kedy sa spoločnosť rozšírila aj o pôsobenie na trhoch v Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku, čo sa odrazilo aj v novej štruktúre predstavenstva:

  • Markus Haller - Predseda predstavenstva (CEO) zodpovedný za celú skupinu
  • Edita Angyalová - Výkonná riaditeľka (COO) zodpovedná za riadenie v SR
  • Jiří Hub - Výkonný riaditeľ (COO) zodpovedný za riadenie v ČR
  • Holger Nawratil - Výkonný riaditeľ (COO) pre nemecky hovoriace krajiny
  • Thomas Stiegler - Finančný riaditeľ (CFO) zodpovedný za finančné riadenie v celej skupine
  • Thorsten Reuper - Technický riaditeľ  (CTO)  zodpovedný za produktovú stratégiu a smerovanie produktov