HELIOS Green Ready pre dynamický rozvoj


  • 03.06.2013
  • Bratislava

Pre zákazníkov, ktorí potrebujú implementovať spoľahlivý informačný systém za prijateľnú cenu v krátkom čase, je určené riešenie HELIOS Green Ready z produkcie Asseco Solutions.

Riešenie je prednastavenou variáciou systému HELIOS Green. Vďaka kombinácii rýchlej implementácie, výhodnej ceny a možnosti dopĺňať v priebehu času podľa potreby ďalšie funkcionality, vytvára spoľahlivý základ pre ďalší rozvoj ktorejkoľvek spoločnosti.

Výhodou nového riešenia je využitie všetkých doterajších skúseností z implementácií informačného systému HELIOS Green.

"Možnosti ďalšieho rozvoja systému spočívajú nielen v štandardných funkcionalitách, ale tiež v riešení odborových špecifík," hovorí Ing. Olga Koupilová, produktová manažérka HELIOS Green. "Je preto optimálnym východiskom pre spoločnosti s predpokladom dynamického rozvoja. Jeho výhodou je aj schopnosť flexibilnej integrácie so špecializovanými prevádzkovými systémami, "dodáva Oľga Koupilová.

Viac informácií o riešení HELIOS Green Ready nájdete na www.heliosgreen.eu/ready.