Naše tipy pre uchádzačov.

Odložte všetky príručky o pracovných pohovoroch a žiadostiach o zamestnanie. Namiesto prípravy na samotný pracovný pohovor je pre nás je oveľa dôležitejšie, aby ste sa informovali o spoločnosti a profile vašej želanej pracovnej pozície. Tu sa ukáže váš záujem a zanietenie. Jednoducho buďte sami sebou, buďte autentickí! Potom budete so sebou spokojní a vďaka tomu aj vierohodní a s pozitívnym a príjemným prístupom.

Toto je pre nás dôležité

Okrem želanej kvalifikácie je pre nás dôležité vedieť, že radi robíte svoju prácu. Máte veľmi dobré spoločenské zručnosti? Je tímový duch jednou z vašich silných stránok? Radi sa ujímate náročných úloh? Potom sa výborne hodíte do našej firmy.

Výberové konanie

Naše výberové konanie vždy závisí od danej voľnej pracovnej pozície. Chceli by sme sa s vami stretnúť a samozrejme vám tiež dať príležitosť nás spoznať. Z tohto dôvodu sa výberové konanie vždy skladá z jedného alebo viacerých individuálnych pohovorov.

Preferovaná forma zasielania žiadostí

Elektronicky e-mailom na adresu jobs.sk@assecosol.com.