Rýchly pohľad na naše pracovisko.

Naša podniková kultúra sa vyznačuje osobnou zodpovednosťou a dôverou. Pestujeme otvorené a na komunikácii založené vzájomné kontakty. Naši zamestnanci prikladajú význam partnerstvu a tímovej práci, kolegiálnosti a vzájomnej pomoci. Spoliehame sa na kultúru otvorenej komunikácie a konštruktívneho dialógu. Z tohto dôvodu ponúkame vysoký stupeň osobnej iniciatívy a samostatného rozhodovania sa v súlade s heslom „Krátke cesty a rýchle rozhodnutia namiesto nudných oficiálnych nariadení a konkurencie na pracovisku."

Pracovisko

Podujatia