Tyto hodnoty řídí naše aktivity.

 • Důvěra

  Důvěra je životně důležitá pro každý vztah - důvěřujeme svým kolegům a také našim zákazníkům. Právě proto se opíráme o hodnoty, jako jsou spolehlivost a vzájemná otevřenost.

 • Týmový duch

  V týmu si důvěřujeme, spolupracujeme a ruku v ruce dosahujeme úspěchů. Toto platí i pro naše zákazníky i partnery - pouze společnými silami se můžeme rozvíjet.

 • Respekt

  Jednáme s druhými s úctou a vytváříme tak partnerství a spolupráce, kde je příspěvek každého jednotlivce oceněn.

 • Inovace

  Produktivní pracovní prostředí je základem pro kreativitu  - nové nápady a perspektivy jsou základním kamenem i pro váš úspěch.

 • Lidskost

  Lidskost nám umožňuje posilovat soudržnost. Charakteristiky jako empatie, fair play a ochota si pomáhat patří mezi naše hlavní priority.

Máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit telefonicky na čísle +420-244 104 111 či vyplněním kontaktního formuláře.