1. Obecně

Velice děkujeme za Váš zájem o webovou stránku (webové stránky) společnosti Asseco Solutions AG (dále jen „Společnost“). Otázku ochrany osobních údajů a mlčenlivosti bereme velice vážně a dodržujeme platné národní i evropské předpisy pro ochranu osobních údajů, zejména GDPR.

Z toho důvodu bychom Vás chtěli tímto prohlášením seznámit s našimi opatřeními k ochraně osobních údajů a informovat Vás o tom, které osobní údaje eventuálně budeme ukládat a jak tyto údaje budeme používat.

Správcem osobních údajů na této webové stránce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je

Asseco Solutions AG

Amalienbadstraße 41, Bau 54

76227 Karlsruhe

Tel.: +49 721 91432-900

info@assecosol.com

2. Kterých údajů se to bude dotýkat a jak budou použity?

2.1 Sběr údajů touto webovou stránkou

Při každém přístupu uživatele na webovou stránku předá automaticky webový prohlížeč uživatele z technických důvodů webovým serverům Společnosti následující údaje:

 • IP adresu žádajícího počítače
 • Datum a čas přístupu
 • Název a URL vyžádaného souboru
 • Objem přenesených dat
 • Stav přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen apod.)
 • Rozpoznávací údaje používaného internetového prohlížeče a operačního systému
 • Název poskytovatele internetu uživatele
 • Webová stránka, ze které dochází k přístupu

Tyto údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány za účelem umožnění používání webové stránky (vytvoření spojení), systémového zabezpečení a technické správy síťové infrastruktury. K porovnávání s jinými soubory údajů nebo jejich předávání třetím osobám nedochází, a to ani ve výňatcích. Právním základem pro zpracování je článek 6 odst. 1 b GDPR.

Údaje zadané dobrovolně do políčka „Kontakt“ budou použity a zpracovány výlučně pro účely vyřešení požadavku a poskytnutí eventuálně požadovaných služeb.

2.2 Využití Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webu od společnosti Google Inc. (“Google“). Google Analytics používá tzv. „soubory cookie“, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a jejichž prostřednictvím lze analyzovat používání webové stránky. Informace vytvořené prostřednictvím souborů cookie o Vašem užívání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server Google v USA a zde se ukládají. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce bude nicméně Vaše IP adresa ze strany Google v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných smluvních států Dohody o evropském hospodářském prostoru napřed zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Dle zadání provozovatele této webové stránky bude Google tyto údaje používat k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k sestavování reportů o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu provozovateli webové stránky. IP adresa předaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojena s dalšími údaji od Google. Můžete zabránit ukládání souborů cookie odpovídajícím nastavením prohlížeče; připomínáme však, že v tomto případě eventuálně nebudete moci plně využít veškerých funkcí této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit sběru údajů vytvořených prostřednictvím souborů cookie v souvislosti s Vaším užíváním této webové stránky (vč. Vaší IP adresy) Googlem nebo zpracování těchto dat ze strany Google tím, že do prohlížeče stáhnete a nainstalujete plugin nacházející se na následujícím odkazu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. (Prostřednictvím odkazu propojit s touto webovou stránkou Google) Sběru údajů prostřednictvím Google Analytics můžete zabránit tím, že kliknete na následující odkaz. Bude uložen soubor opt-out-cookie, který napříště zabrání sběru Vašich údajů při návštěvě této webové stránky: Prevent Google Analytics

Další informace k podmínkám užívání a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html (prostřednictvím odkazu propojit s touto webovou stránkou Google), resp. na https://www.google.de/intl/de/policies/ Upozorňujeme Vás, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp“, aby bylo umožněno provádět anonymizovaný sběr IP adres (tzv. IP maskování).

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 f GDPR, přičemž oprávnění Společnosti vyplývá z toho, že na straně jedné existuje zájem Společnosti na vyhodnocení údajů o webové stránce pro účely optimalizace webové stránky a na straně druhé dotčená osoba k okamžiku sběru osobních údajů a s ohledem na okolnosti, za kterých probíhá (zejména výše uvedená opatření), může rozumně předpokládat, že bude eventuálně docházet ke zpracování pro tento účel.

3. Které soubory cookie budou použity?

Na naší webové stránce používáme soubory cookie. Pokud nemáte zájem o výhody našich souborů cookie, můžete se v nápovědě svého prohlížeče dočíst, jak musíte prohlížeč nastavit, abyste mu zabránili akceptovat nové soubory cookie, nebo jak již existující soubory cookie smazat. Tam také zjistíte, jakým způsobem můžete svůj prohlížeč zablokovat pro všechny nové soubory cookie nebo jak můžete nastavit upozornění na nové soubory cookie.

Soubory cookie, které aktuálně používáme na této webové stránce, naleznete v seznamu souborů cookie dostupném zde:

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 f GDPR, přičemž oprávnění Společnosti vyplývá z toho, že na straně jedné existuje zájem Společnosti na vyhodnocení údajů o webové stránce pro účely optimalizace webové stránky a na straně druhé dotčená osoba k okamžiku sběru osobních údajů a s ohledem na okolnosti, za kterých probíhá (zejména výše uvedená opatření), může rozumně předpokládat, že bude eventuálně docházet ke zpracování pro tento účel.

4. Využití pluginů pro sociální sítě

V současné době používáme následující pluginy pro sociální sítě: Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn.

Používáme u toho tzv. řešení dvojkliku. To znamená, že pokud navštívíte naši stránku, nebudou ze začátku poskytovateli těchto pluginů v zásadě předávány žádné osobní údaje. Poskytovatele pluginu poznáte podle označení v rámečku nad jeho začátečním písmenem nebo logem. Umožňujeme Vám prostřednictvím ikony přímo komunikovat s poskytovatelem pluginu. Pouze pokud kliknete na vyznačené pole a toto tím aktivujete, získá poskytovatel pluginu informaci o tom, že jste si vyvolali odpovídající webovou stránku naši online nabídky. Navíc budou předány údaje uvedené v odstavci 2.1 tohoto prohlášení. V případě Facebooku a Xing bude podle informací příslušných poskytovatelů v Německu IP adresa okamžitě po sběru anonymizovaná.

Aktivací pluginu budou Vaše osobní údaje taktéž předány příslušnému poskytovateli pluginu a tam uloženy (u amerických poskytovatelů v USA). Vzhledem k tomu, že poskytovatel pluginu provádí sběr dat zejména prostřednictvím souborů cookie, Vám doporučujeme před kliknutím na šedé políčko nebo logo poskytovatele pluginu prostřednictvím bezpečnostních nastavení Vašeho prohlížeče smazat všechny soubory cookie.

Nemáme vliv na získané údaje a procesy zpracování osobních údajů, ani neznáme plný rozsah sběru údajů, účel jejich zpracování a lhůty pro uschování. Také nemáme žádné informace o mazání získaných údajů poskytovateli pluginů.

Poskytovatel pluginu ukládá údaje o Vás jako uživatelský profil a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo posouzení, zda webová stránka odpovídá poptávce. Takovéto vyhodnocení se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) za účelem zobrazení reklamy odpovídající poptávce a informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na naší webové stránce.

Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž k výkonu tohoto práva se musíte obrátit na poskytovatele odpovídajícího pluginu.

Prostřednictvím pluginů Vám nabízíme možnost komunikovat se sociálními sítěmi a ostatními uživateli tak, abychom naši nabídku mohli zlepšit a mohli ji pro Vás jako uživatele vytvořit zajímavější. Právním základem pro poskytování a užívání pluginů je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR.

K předání údajů dochází bez ohledu na to, jestli máte účet u poskytovatele pluginu a jste k němu přihlášeni. Pokud jste u poskytovatele pluginu přihlášeni, budou Vaše u nás získané údaje přímo přiřazeny k Vašemu existujícímu účtu u poskytovatele pluginu. Pokud kliknete na aktivační tlačítko a např. propojíte stránku, zaznamená si poskytovatel pluginu i tyto informace na Vašem uživatelském profilu a sdělí je Vašim kontaktům veřejně. Doporučujeme Vám se po použití sociální sítě pravidelně odhlašovat, zejména před aktivací tlačítka, čímž můžete takovému přiřazení k Vašemu profilu poskytovatelem pluginu zabránit.

Další informace o účelech a rozsahu sběru údajů a jejich zpracování poskytovatelem pluginu získáte v následujících prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů. Tam získáte i další informace k Vašim příslušným právům a možnostem nastavení ochrany Vašeho soukromí.

Adresy příslušných poskytovatelů pluginů a URL s jejich informacemi o ochraně osobních údajů:

a) [Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; další informace ke sběru osobních údajů: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on... a http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook se podřizuje Štítu soukromí EU-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

B) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google se podřizuje Štítu soukromí EU-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter se podřizuje Štítu soukromí EU-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, SRN; http://www.xing.com/privacy.

e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn se podřizuje Štítu soukromí EU-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

5. Začlenění YouTube videí

Začlenili jsme do naší online nabídky YouTube videa, které jsou uložena na http://www.YouTube.com a jsou na naší webové stránce přímo přehratelná.

Návštěvou na webové stránce nebo kliknutím na YouTube logo získá YouTube informaci, že jste si pustili odpovídající část naší webové stránky. Navíc budou předány údaje uvedené v odstavci 2.1 tohoto prohlášení. K tomuto dochází bez ohledu na to, jestli YouTube poskytne uživatelský účet, na který jste přihlášeni, nebo jestli žádný účet není k dispozici.

Pokud jste přihlášeni na Google, budou Vaše údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení k Vašemu YouTube profilu, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá údaje o Vás jako uživatelský profil a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo posouzení, zda webová stránka odpovídá poptávce. Takovéto vyhodnocení se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) za účelem zobrazení reklamy odpovídající poptávce a informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na naší webové stránce.

Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž k výkonu tohoto práva se musíte obrátit na YouTube.

Další informace o účelu a rozsahu sběru údajů a jejich zpracování ze strany YouTube získáte v prohlášení o ochraně osobních údajů. Tam získáte i další informace k Vašim příslušným právům a možnostem nastavení ochrany Vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává Vaše osobní údaje i v USA a podřizuje se Štítu soukromí EU-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Prostřednictvím pluginu Vám nabízíme možnost komunikovat s YouTube a ostatními uživateli tak, abychom naši nabídku mohli zlepšit a mohli ji pro Vás jako uživatele vytvořit zajímavější. Právním základem pro poskytování a užívání pluginu je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR.

6. Newsletter

Na naší webové stránce Vám nabízíme možnost odběru našeho newsletteru. V našem newsletteru pravidelně informujeme o našich nabídkách. K získání našeho newsletteru nám musíte poskytnout platnou e-mailovou adresu. Veškeré další údaje, které nám v rámci přihlášení k newsletteru poskytnete, jsou dobrovolné a nemají žádný vliv na možnost získání newsletteru.

S Vaším přihlášením k našemu newsletteru si uložíme Vaši IP adresu a také datum a čas přihlášení. E-mailovou adresu poskytnutou v rámci přihlášení k odběru zkontrolujeme prostřednictvím zaslání speciálního e-mailu v rámci tzv. double-opt-in ověření, jestli jste opravdu vlastníkem této e-mailové adresy. Pokud Vaši e-mailovou adresu zneužije třetí osoba a Vaše údaje bez Vašeho vědomí použije pro přihlášení k newsletteru, vymažeme tyto údaje po uplynutí 24 hodin. Pokud nám potvrdíte, že jste opravdu vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy, uložíme Vaše údaje pro účely zasílání newsletteru. Právním základem pro zpracování je článek 6 odst. 1 a GDPR.

Vaše údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Odběr našeho newsletteru můžete kdykoli zrušit. Podrobnosti k tomu můžete získat v potvrzujícím e-mailu a také v každém jednotlivém newsletteru.

7. Budou získávány a zpracovávány další osobní údaje?

V ostatních případech sbíráme a zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že požádáte o konkrétní služby a my budeme pro tyto účely potřebovat Vaše údaje, nebo pokud nám dobrovolně poskytnete svůj výslovný souhlas. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 b GDPR, resp. čl. 6 odst. 1 a GDPR.

Můžete to udělat například v rámci přihlášení tím, že vyplníte odpovídající formulář nebo nám zašlete e-mail, objednáte si produkty nebo služby, budete na nás směřovat dotazy či požadovat materiály nebo provedete registraci. Nestanoví-li právní předpisy jinak, použijeme Vaše údaje pouze pro účely, pro které jste nám udělili svolení.

8. Budou moje údaje předány třetím osobám, např. úřadům?

V rámci Společnosti získají Vaše údaje ta oddělení, která je pro účely plnění našich smluvních a zákonných povinností potřebují. Některé údaje musí být podle přísných smluvních a zákonných podmínek předávány dále:

 • Na základě zákonné povinnosti:

Ve vymezených případech jsme ze zákona povinni poskytnout údaje dotazujícímu správnímu orgánu.

V návaznosti na rozhodnutí soudu jsme ve smyslu § 101 autorského zákona povinni majitelům autorských práv a práv s nimi souvisejících poskytnout informaci o zákaznících, kteří autorsky chráněná díla nabízejí na internetových výměnných burzách. Naše informace v těchto případech obsahuje označení uživatele IP adresy přidělené k požadovanému okamžiku, a pokud je známo, jméno a adresu zákazníka.

V ostatních případech jsou osobní údaje předávány státním zařízením a úřadům pouze v rámci závazných národních právních předpisů, nebo pokud je předání požadováno v rámci trestněprávního stíhání v případě útoků na síťovou infrastrukturu. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 c GDPR, resp. čl. 24 odst. 2 číslo 1 BDSG (spolkový zákon o ochraně údajů).

 • Externím poskytovatelům služeb ke zpracování dat:

Pokud se s Vašimi osobními údaji dostanou do kontaktu poskytovatelé služeb, stává se tak zpravidla v rámci takzvaného zpracování osobních údajů. Toto je zákonem výslovně předpokládáno. Společnost nicméně zůstává i v tomto případě – eventuálně spolu se zpracovatelem – odpovědná za ochranu Vašich údajů. Zpracovatel pracuje výlučně podle našich pokynů, což zabezpečujeme prostřednictvím odpovídajících smluvních ustanovení, prostřednictvím technických a organizačních opatření a prostřednictvím doplňujících kontrol.

Společnost nasazuje poskytovatele služeb jako zpracovatele zejména v kategoriích služeb IT (např. pro technicko-administrativní úkoly a pro analýzu užívání), telekomunikace, poradenství a konzultace nebo prodej a marketing.

Budou dodržovány povinnosti vyplývající z práva na ochranu údajů spojené se zpracováním osobních údajů na pokyn.

 • Společnostem z koncernu Společnosti:

Společnost může předávat Vaše osobní údaje společnostem z koncernu Společnosti za účelem realizace případného obchodního vztahu s Vámi nebo zabezpečení Vašich oprávněných zájmů.

Pokud dochází k přenosu údajů do zahraničí, mají tyto společnosti svoje sídlo v EU nebo v EHP nebo ve státě, který podle usnesení Evropské komise disponuje přiměřenou úrovní ochrany údajů. Předávání údajů společnostem z koncernu Společnosti se sídlem v jiném státě bude Společností prostřednictvím garancí zajištěno tak, že se společnost z koncernu Společnosti importující údaje zaváže k přiměřené úrovni ochrany údajů.

Nad tento rámec neposkytujeme žádné údaje třetím osobám, ledaže k tomu udělíte výslovný souhlas, předání je nevyhnutelné k provedení Vámi požadované nabídky nebo služby nebo to vyplývá ze zákona. Nepředpokládá se ani předávání Vašich údajů nad rámec uvedeného třetím zemím nebo mezinárodní organizaci.

9. Jak dlouhou budou moje údaje uchovávány?

Ukládáme údaje tak dlouho, jak to po nás požaduje zákon nebo jak dlouho je to nevyhnutelné k poskytnutí Vámi požadované služby nebo jak bylo stanoveno ve Vašem svolení.

10. Mám právo na informace a opravu mých uložených údajů? Která další práva mi náleží ve spojitosti s mými uloženými údaji?

Můžete požadovat kdykoli bezplatné informace o rozsahu, původu a adresátovi uložených údajů, jakož i účelu jejich ukládání; kromě toho máte podle předpisů na ochranu osobních údajů právo na informace, smazání nebo omezení zpracování Vašich údajů, máte právo na podání námitky proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Upozorňujeme na možnost uplatnění práva na stížnost před dozorovým orgánem.

11. Můžu případně mnou udělené svolení k používání mých údajů odvolat?

Máte právo Vaše svolení k používání Vašich údajů kdykoli odvolat. K tomu postačí zaslat e-mail na adresu datenschutz@assecosol.com nebo poslat oznámení na následující adresu:

Asseco Solutions AG

Amalienbadstraße 41, Bau 54

76227 Karlsruhe

Tel.: +49 721 91432-900

info@assecosol.com

Zpracování údajů probíhající na základě Vašeho svolení zůstává oprávněné až do okamžiku odvolání.

12. Kdo je kontaktní osobou, pokud mám dotazy ke zpracování osobních údajů?

Máte-li dotazy nebo návrhy, můžete se kdykoli obrátit na pověřence Společnosti pro ochranu osobních údajů:

Asseco Solutions AG

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Amalienbadstraße 41, Bau 54

76227 Karlsruhe

Tel.: +49 721 91432-900

datenschutz@assecosol.com

13. Jak dlouho zůstává prohlášení o ochraně osobních údajů v platnosti?

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je v platnosti a datované k 24.05.2018. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů podle potřeby kdykoli změnit s platností do budoucnosti, zejména za účelem přizpůsobení pro další vývoj webové stránky nebo implementaci nových technologií.