Odpovědnost za obsah

Přípravě obsahu našich webových stránek jsme věnovali maximální péči. Přesto však nemůžeme zaručit naprosto aktuální stav, přesnost a úplnost tohoto obsahu. Jakožto poskytovatel služby jsme odpovědni za vlastní obsah těchto stránek v souladu s Článkem 7, Odst. 1 zákona German Teleservices Act (TMG, Zákon Spolkové republiky Německo o teleservices) a v souladu s obecně platnou legislativou. Avšak, v souladu s Články 8-10 TMG, nejsme jakožto poskytovatel služby povinni monitorovat informace od třetích stran, které byly předány či uloženy, ani zjišťovat skutečnosti, které svědčí o ilegálních aktivitách. Závazek odstranit či zablokovat použití informací v souladu s obecně platnou legislativou zůstává nedotčen. Avšak v tomto ohledu nastává zodpovědnost až od toho okamžiku, od nějž jsme si vědomi konkrétního porušení zákona. Jakmile se dozvíme o takovém porušení, neprodleně příslušný obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše stránky obsahují odkazy na externí stránky, provozované třetími stranami. Na jejich obsah nemáme žádný vliv. Tudíž ani nemůžeme převzít jakoukoli záruku či zodpovědnost za obsah třetích stran a za jeho pravdivost. Za obsah stránek, na nějž směřují odkazy, je vždy zodpovědný konkrétní poskytovatel obsahu či provozovatel daných stránek. Stránky, na něž směřují odkazy, byly zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona v okamžiku, kdy byl odkaz vytvořen. V tom okamžiku jsme nezjistili žádný nezákonný obsah. Avšak permanentní či pravidelný monitoring obsahu stránek, na něž směřují odkazy, není opodstatněný bez specifických skutečností svědčících o tom, že mohou obsahovat porušení zákona. V okamžiku, kdy se o porušení zákona dozvíme, okamžitě příslušné odkazy odstraníme.

Autorské právo (Copyright)

Obsah vytvořený provozovatelem stránek a jakákoli práce na nich podléhají autorskému právu Spolkové republiky Německo. Reprodukování, přepracování, předávání a jakýkoli druh využívání mimo rozsah povolený autorským právem vyžadují písemné povolení konkrétního autora či tvůrce. Stahování a kopírování z těchto stránek je povoleno pouze tehdy, má-li být určeno pro soukromé, nekomerční účely. Pokud nebyl obsah těchto stránek vytvořen jejich provozovatelem, je nutné chránit autorské právo třetích stran, zejména je-li obsah poskytnutý třetími stranami takto označen. Pokud byste si byli vědomi porušení autorských práv, laskavě nás o tom informujte. Budeme-li si takového porušení vědomi, okamžitě takový obsah odstraníme.

Ochrana osobních údajů

Naše internetové stránky, obecně řečeno, mohou být užívány bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje (jako jsou jméno a příjmení, adresa či e-mailová adresa) shromažďovány, je tomu tak vždy – tam, kde je to možné – na dobrovolném základě. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu.

Rádi bychom upozornili na to, že může dojít k narušení bezpečnosti, pokud jsou data předávána prostřednictvím internetu (např. při e-mailové komunikaci). Data též není možné plně chránit před přístupem třetích stran. Jak vyžaduje zákon, je třetím stranám výslovně zakázáno použít kontaktní údaje zveřejněné v části „Právní informace“, pro účely zasílání nevyžádaných marketingových materiálů a informací. Provozovatel stránek si vyhrazuje právo přijmout konkrétní právní kroky v případě nevyžádaného zasílání marketingových informací, jako jsou například spamy.

Prohlášení o ochraně osobních údajů vzhledem k používání Google Analytics

Tyto stránky používají Google Analytics, což je služba internetové analýzy poskytovaná společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics využívá cookies, textových souborů, které jsou ukládány ve vašem počítači a které umožňují, aby bylo analyzováno vaše používání internetu. Informace generované díky cookies a týkající se vašeho používání internetu jsou zpravidla předávány na jeden ze serverů Google v USA a zde jsou také ukládány. Pokud je na těchto stránkách aktivována anonymizace IP adres, Google vaši IP adresu předem zkrátí – toto se týká členských států Evropské unie či smluvních států Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa předána na server Google v USA a tam zkrácena. Na vyžádání vlastníka těchto stránek Google používá tyto informace, aby vyhodnotil Vaše používání internetu, sestavoval výkazy o internetových aktivitách a poskytoval další služby vlastníku stránek, týkající se využívání těchto stránek a internetu jako takového. IP adresa předávaná Vaším prohlížečem za použití Google Analytics není kombinována s jinými údaji Google.

 

Tomu, aby byly cookies ukládány ve vašem počítači, můžete zabránit příslušnou úpravou softwaru vašeho prohlížeče. Avšak rádi bychom vás upozornili, že pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci využívat plnou funkcionalitu těchto stránek. Též můžete zabránit sběru dat generovaných cookies a dat vztahujících se k vašemu používání těchto stránek (včetně vaší IP adresy) prostřednictvím Google a zpracování těchto dat prostřednictvím Google tím, že kliknete na následující link, čímž stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sběru vašich dat prostřednictvím Google Analytics můžete zabránit tím, že kliknete na následující link. Toto aktivuje opt out cookie, který do budoucna zabrání sběru vašich dat při návštěvě těchto stránek:
Deactivate Google Analytics

Vice informací ohledně podmínek používání a ochrany osobních údajů naleznete zde http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že Google Analytics byl na těchto stránkách rozšířen o kód „ga('set', 'anonymizeIp', true);“, aby byl zajištěn anonymizovaný sběr IP adres (tzv. IP masking). 

Reference: www.datenschutzbeauftragter-info.de