Systém HELIOS Green pro krásu Havlíčkova Brodu


  • 03.02.2014
  • Praha

Organizace, již léta sloužící občanům města Havlíčkův Brod i široké veřejnosti - Technické služby Havlíčkův Brod – rozšířila od začátku letošního roku řady zákazníků informačního systému HELIOS Green Ready.

Technické služby Havlíčkův Brod zajišťují množství nejrůznějších činností, od údržby komunikací, včetně zimní údržby, přes péči o městskou zeleň i o blízké lesy. Do okruhu toho, o co se společnost stará, spadá i provoz koupaliště a plaveckého bazénu a zimního stadionu.

Je zřejmé, že tak širokou škálu činností nelze v dnešní době efektivně vykonávat bez podpory kvalitního informačního systému. Proto se v loňském roce vedení společnosti rozhodlo takový systém pořídit. Výběrové řízení, jehož vítězem se stal systém HELIOS Green Ready z produkce společnosti Asseco Solutions, proběhlo koncem loňského roku a od letošního ledna je zde systém již v plném provozu.

Na otázku, proč si Technické služby Havlíčkův brod zvolily právě HELIOS Green Ready, odpovídá ředitel, Ing. Karel Milichovský: „Potřebovali jsme komplexní řešení, které by odstranilo duplicitní zadávání dat, vedení různých agend v oddělených systémech a tím se umožnily a zpřesnily výstupy a reporty napříč všemi činnostmi naší organizace,“ dodává Milichovský.

Technické služby Havlíčkův Brod

Společnost v rámci své hlavní činnosti poskytuje služby městu. Jako doplněk poskytuje své služby rovněž občanům a podnikatelům. Doplňkové služby slouží k maximálnímu využití potenciálu jednotlivých středisek, které mohou být poskytovány bez nutných dodatečných investic do strojního vybavení firmy a za ceny nižší ve srovnání s konkurencí, přičemž jejich kvalita je garantována dlouholetou zkušeností pracovníků společnosti. Firma má dlouholetou historii. Zpočátku fungovala jako státní podnik, později byla transformována na rozpočtovou organizaci a v roce 2000 byla provedena poslední organizační změna na příspěvkovou organizaci. Jediným stoprocentním vlastníkem Technických služeb Havlíčkův Brod je Město Havlíčkův Brod. V současné době zajišťuje veškeré služby 145 zaměstnanců.

Bližší informace lze nalézt na www.tshb.cz